Μενού Κλείσιμο

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΜ

Στο πλαίσιο των προϊόντων που προορίζονται για την προστασία των ATM, η MIB προτείνει διάφορες τεχνολογικές λύσεις που υλοποιούνται με βάση διπλώματα ευρεσιτεχνίας ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Η γκάμα προϊόντων και λύσεων MIB περιλαμβάνει συστήματα αχρήστευσης μετρητών καθώς και λύσεις για την καταπολέμηση της απάτης και κατά της εισαγωγής εκρηκτικών στο χρηματοκιβώτιο του ATM.

Όσον αφορά τα συστήματα IBNS (Intelligent Banknotes Neutralization System), η MIB προτείνει δύο σειρές συσκευών:

Όσον αφορά τις συσκευές κατά της εισαγωγής εκρηκτικών, η MIB προτείνει διάφορα στοιχεία και λύσεις:

  • SID – Security Interlock Device
  • AGS – Anti Gas System
  • EAP – External Armoured Plate
  • APS – Area Presenter Sensor

Άλλες Λύσεις για ATM με τεχνολογία ιδιοκτησίας της MIB:

  • Anti Retract Function
  • Ink-Code Database Service
  • Anti Black Box Solutions – Video link
  • SBSC SecurBancomat Remote Control
  • One – Shot Lock Security Management on 3G/4G MIB Network (5G ready on 2020)